เมื่อ 5 ธ.ค. 59, 1400  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41/ผอ.ศบภ.มทบ.41 พร้อมด้วยกำลังพล ชป.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

 

ในพื้นที่  ต.ไสหมาก สำหรับพื้นที่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว มอบให้ นายยงยศ ชูโฉม กำนัน ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จว.น.ศ.เป็นผู้แทนรับมอบให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1  และชาวบ้านหมู่ที่ 5 (บริเวณพื้นที่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง) ซึ่งจะนำเรือไปทะยอยส่งให้ครบทุกบ้านที่เดือดร้อนต่อไป โดยมี นายจารุพัฒน์  หนุนคง  ปลัดอำเภอเชียรใหญ่  พร้อมด้วย คุณกิตติมา  แสนลาวัลย์  สาธารณสุขอำเภอ  และ พ.ต.อนันต์  ภุมริ นทร์  สัสดี อ. เชียรใหญ่  ให้การต้อนรับ