ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

 • IMG_2127.JPG
 • IMG_2133.JPG
 • IMG_2135.JPG
 • IMG_2138.JPG
 • IMG_2139.JPG
 • IMG_2140.JPG
 • IMG_2142.JPG
 • IMG_2144.JPG
 • IMG_2145.JPG
 • IMG_2146.JPG
 • IMG_2147.JPG
 • IMG_2148.JPG
 • IMG_2155.JPG
 • IMG_2157.JPG
 • IMG_2158.JPG
 • IMG_2161.JPG
 • IMG_2163.JPG
 • IMG_2164.JPG
 • IMG_2165.JPG
 • IMG_2167.JPG
 • IMG_2169.JPG
 • IMG_2176.JPG
 • IMG_2178.JPG
 • IMG_2179.JPG
 • IMG_2182.JPG
 • IMG_2184.JPG
 • IMG_2188.JPG
 • IMG_2189.JPG
 • IMG_2191.JPG
 • IMG_2192.JPG
 • IMG_2193.JPG
 • IMG_2198.JPG
 • IMG_2199.JPG
 • IMG_2203.JPG
 • IMG_2205.JPG
 • IMG_2207.JPG
 • IMG_2210.JPG
 • IMG_2211.JPG
 • IMG_2212.JPG
 • IMG_2213.JPG
 • IMG_2216.JPG
 • IMG_2218.JPG
 • IMG_2220.JPG
 • IMG_2222.JPG
 • IMG_2223.JPG
 • IMG_2224.JPG
 • IMG_2226.JPG
 • IMG_2227.JPG
 • IMG_2230.JPG
 • IMG_2231.JPG
 • IMG_2232.JPG
 • IMG_2233.JPG
 • IMG_2234.JPG
 • IMG_2235.JPG
 • IMG_2238.JPG
 • IMG_2239.JPG
 • IMG_2240.JPG
 • IMG_2242.JPG
 • IMG_2243.JPG
 • IMG_2244.JPG
 • IMG_2245.JPG
 • IMG_2247.JPG
 • IMG_2253.JPG
 • IMG_2254.JPG
 • IMG_2259.JPG
 • IMG_2265.JPG
 • IMG_2267.JPG
 • IMG_2268.JPG
 • IMG_2269.JPG
 • IMG_2270.JPG
 • IMG_2272.JPG
 • IMG_2274.JPG
 • IMG_2275.JPG
 • IMG_2276.JPG
 • IMG_2280.JPG

เมื่อ 5 ธ.ค. 59, 1400  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41/ผอ.ศบภ.มทบ.41 พร้อมด้วยกำลังพล ชป.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

 

ในพื้นที่  ต.ไสหมาก สำหรับพื้นที่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว มอบให้ นายยงยศ ชูโฉม กำนัน ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จว.น.ศ.เป็นผู้แทนรับมอบให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1  และชาวบ้านหมู่ที่ 5 (บริเวณพื้นที่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง) ซึ่งจะนำเรือไปทะยอยส่งให้ครบทุกบ้านที่เดือดร้อนต่อไป โดยมี นายจารุพัฒน์  หนุนคง  ปลัดอำเภอเชียรใหญ่  พร้อมด้วย คุณกิตติมา  แสนลาวัลย์  สาธารณสุขอำเภอ  และ พ.ต.อนันต์  ภุมริ นทร์  สัสดี อ. เชียรใหญ่  ให้การต้อนรับ