ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

 • IMG_2127.JPG
 • IMG_2133.JPG
 • IMG_2135.JPG
 • IMG_2138.JPG
 • IMG_2139.JPG
 • IMG_2140.JPG
 • IMG_2142.JPG
 • IMG_2144.JPG
 • IMG_2145.JPG
 • IMG_2146.JPG
 • IMG_2147.JPG
 • IMG_2148.JPG
 • IMG_2155.JPG
 • IMG_2157.JPG
 • IMG_2158.JPG
 • IMG_2161.JPG
 • IMG_2163.JPG
 • IMG_2164.JPG
 • IMG_2165.JPG
 • IMG_2167.JPG
 • IMG_2169.JPG
 • IMG_2176.JPG
 • IMG_2178.JPG
 • IMG_2179.JPG
 • IMG_2182.JPG
 • IMG_2184.JPG
 • IMG_2188.JPG
 • IMG_2189.JPG
 • IMG_2191.JPG
 • IMG_2192.JPG
 • IMG_2193.JPG
 • IMG_2198.JPG
 • IMG_2199.JPG
 • IMG_2203.JPG
 • IMG_2205.JPG
 • IMG_2207.JPG
 • IMG_2210.JPG
 • IMG_2211.JPG
 • IMG_2212.JPG
 • IMG_2213.JPG
 • IMG_2216.JPG
 • IMG_2218.JPG
 • IMG_2220.JPG
 • IMG_2222.JPG
 • IMG_2223.JPG
 • IMG_2224.JPG
 • IMG_2226.JPG
 • IMG_2227.JPG
 • IMG_2230.JPG
 • IMG_2231.JPG
 • IMG_2232.JPG
 • IMG_2233.JPG
 • IMG_2234.JPG
 • IMG_2235.JPG
 • IMG_2238.JPG
 • IMG_2239.JPG
 • IMG_2240.JPG
 • IMG_2242.JPG
 • IMG_2243.JPG
 • IMG_2244.JPG
 • IMG_2245.JPG
 • IMG_2247.JPG
 • IMG_2253.JPG
 • IMG_2254.JPG
 • IMG_2259.JPG
 • IMG_2265.JPG
 • IMG_2267.JPG
 • IMG_2268.JPG
 • IMG_2269.JPG
 • IMG_2270.JPG
 • IMG_2272.JPG
 • IMG_2274.JPG
 • IMG_2275.JPG
 • IMG_2276.JPG
 • IMG_2280.JPG

เมื่อ 9 ธ.ค. 59, 1800  พ.อ.อัครราช   เต็มยอด  หก.กกบ.มทบ.41/หน.ฝกบ.ศบภ.มทบ.41  ผู้แทน  ผบ.มทบ.41/ผอ.ศบภ.มทบ.41  นำน้ำดื่ม  จำนวน 200 แพ็ค  และไข่ไก่ต้ม  จำนวน  1,600 ฟอง

เมื่อ 6 ธ.ค. 59, 1000 - 1500  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41/ผอ.ศบภ.มทบ.41  ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช  มทภ.4/ผอ.ศบภ.ทภ.4 ในการเดินทางมาเยี่ยมพบปะผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ และ อ.ปากพนัง จว.น.ศ.

 เมื่อ 3 ธ.ค.59 เวลา 0800 ร้อย.ศบภ.มทบ.41 จัดกำลังพล 1- 5 ชป. เข้าพื้นที่ 5 อำเภอที่รับผิดชอบ  เข้าช่วยเหลือพื้นที่ ม.2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จว.น.ศ. และเข้าช่วยเหลือพื้นที่ อ.เมือง จว.น.ศ.

เมื่อ 5 ธ.ค. 59, 1400  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41/ผอ.ศบภ.มทบ.41 พร้อมด้วยกำลังพล ชป.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

   ดำเนินการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 โดย พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสธนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41  เป็นประธานในพิธีการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ณ สนามหน้า ร้อย.มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.