แจ้งกำลังพลที่รับเงินเดือนผ่าน มทบ.41   เนื่องจาก ทบ.ได้ป้องกันการแฮ็คเกอร์ข้อมูลจากกลุ่มมิจฉาชีพ ทำให้การดูและพิมพ์สลิปเงินเดือนจากระบบ e-army ด้วยเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวทหาร 10 หลัก ไม่สามารถเข้าดูได้  ให้กำลังพลเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของตัวเองตามขั้นตอนดังนี้ครับ  1. เข้าระบบเหมือนเดิมด้วยเลขประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวทหาร  2.คลิกที่คำว่า "คลิกเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่" 3.เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามคำแนะนำของระบบซึ่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวและใน 8 ตัวต้องประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, และสัญญลักษณ์พิเศษ เช่น + - * / @ # $ & ^ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น nco1150* ** ไปหน้า https://e-army.rta.mi.th/**