ยศ.ทบ. เปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน (ชาย/หญิง) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 206 อัตรา (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต)

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวน ในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 206 อัตรา รับ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2559

กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 206 อัตรา (ปริญญาตรี 200 อัตรา, ปริญญาโท 5 อัตรา, และปริญญาเอก 1 อัตรา)
โดยเปิดรับสมัครทาง อินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2559

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

  1. http://www.atc-rta.com หรือ
  2. http://www.radd-atc.com
  3. http://armypr.rta.mi.th/
    หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-4037 และหมายเลขโทรศัพท์กองทัพบก รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.atc-rta.com * * หรือ http://www.radd-atc.com ** หรือ http://armypr.rta.mi.th