เมื่อ  22  พ.ย. 59, 0800  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41  พร้อมด้วยกำลังพล มทบ.41  ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณ  รวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 โดยมี มทภ.4  เป็นประธานในพิธีฯ  ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง  จว.น.ศ.