เมื่อ 17 พ.ย. 59, 0930  พ.อ.ประเสริฐ   กิตติรัต  เสธ.มทบ.41  ผู้แทน ผบ.มทบ.41  ร่วมพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2559  ผลัดที่ 2  โดยมี รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีฯ  ณ  สโมสรรื่นฤดี  ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง  จว.น.ศ.