วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  พลตรี วรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยผู้แทนพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)

โดยพระครูวินัยธร สุวิจักษณ์ วัดวังตะวันออก, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช, คุณสมจินต์  จ่างทอง เจ้าของธุรกิจห้างสำเพ็งเมืองคอน, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๑, โรงเรียนโยธินบำรุง, ค่ายฝึกกพิเศษที่ ๔ และชาว อ.สิชล ร่วมกันทำพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกลองกอง จำนวนกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม และ จำปาดะ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดินทางไปถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการร่วมกันทำความดีของทุกภาคส่วนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยก่อนพิธีปล่อยคาราวานขบวนรถ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ กำลังพลของกองทัพภาคที่ ๔ พร้อมผู้แทนหน่วยที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช