เมื่อ 19 ม.ค.59,0900 พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสธ.มทบ.41 เป็นประธาน วันต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ สนามฝึก ร้อย.มทบ.41