เมื่อ 14 ธ.ค. 59, 1500 พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสธ.มทบ.41 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พนักงานราชการ และพลทหาร  ฝึกการเดินทางไกลประจำเดือนของกำลังพล มทบ.41