เมื่อ 9 ธ.ค. 59, 0830  พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41  เป็นประธานในพิธี " วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 41 ครอบรอบปีที่ 76 "  ณ  บก.มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง  จว.น.ศ.