เมื่อ 23 พ.ย. 59 ,1330 - 1600 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 นำกำลังพลของหน่วย และ นศท.มทบ.41 จัดกิจกรรมตามนโยบายของ มทภ.4 ด้วยการพัฒนาสัมพันธ์และพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อ 14 ธ.ค. 59, 1500 พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสธ.มทบ.41 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พนักงานราชการ และพลทหาร  ฝึกการเดินทางไกลประจำเดือนของกำลังพล มทบ.41

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  พลตรี วรพล วิศรุตพิชญ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยผู้แทนพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย)

เมื่อ  22  พ.ย. 59, 0800  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41  พร้อมด้วยกำลังพล มทบ.41  ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณ  รวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อ 14 พ.ย. 59,1552  พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมีกำลังพลภายในค่ายวชิราวุธร่วมพิธีฯ ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จว.น.ศ

เมื่อ 17 พ.ย. 59, 0930  พ.อ.ประเสริฐ   กิตติรัต  เสธ.มทบ.41  ผู้แทน ผบ.มทบ.41  ร่วมพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2559  ผลัดที่ 2  โดยมี รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีฯ  ณ  สโมสรรื่นฤดี  ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง  จว.น.ศ.

เมื่อ 19 ม.ค.59,0900 พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เสธ.มทบ.41 เป็นประธาน วันต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ สนามฝึก ร้อย.มทบ.41

เมื่อ 25 พ.ย. 59, 0900  พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41  พร้อมด้วย  คุณอลิสลา   พงศ์พรหม  ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.41  จัดกำลังพลและครอบครัว  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 6

เมื่อ 9 ธ.ค. 59, 0830  พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41  เป็นประธานในพิธี " วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 41 ครอบรอบปีที่ 76 "  ณ  บก.มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง  จว.น.ศ.